Algorismes de navegació per satèl·lit

Els algorismes de processament de GNSS desenvolupats per GMV s’executen actualment en sistemes operacionals d’EGNOS i Galileo.

Les principals àrees d’especialització en el camp d’algorismes de navegació per satèl·lit són:

 • Determinació precisa d'òrbita
 • Sincronització precisa de temps
 • Determinació de la integritat
 • Determinació ionosfèrica 
 • Determinació troposfèrica
 • Processament preliminar de dades
 • Posicionament precís
 • Augmentació d’àrea àmplia i local
 • Disseny i optimització de constel·lacions
 • Integració de sensors
 • Navegació interior

GMV ha patentat un algorisme d’integritat amb nivell de protecció basada en la isotropia (IBPL) que s’implementa en alguns dels productes i solucions GNSS desenvolupats per GMV per a diferents clients.

GMV col·labora amb diverses institucions internacionals, centres de recerca i laboratoris. En particular, GMV és un dels Centres d’Anàlisi en Temps Real de l’IGS i participa en diferents projectes pilot proposats per IGS (International GNSS Service).