Sistemes de navegació per satèl·lit

La navegació per satèl·lit s’ha convertit en una tecnologia base per a la societat del segle XXI i es considera ja la cinquena “utilitat” juntament amb l’aigua, l’electricitat, el gas i el telèfon. El seu paper en la nostra vida diària es farà cada cop més rellevant.

GMV està orgullosa d’haver contribuït al desenvolupament de la navegació per satèl·lit a Europa des de fa més de vint anys, havent-nos convertit en un dels principals actors en la implantació de l’estratègia europea en el camp de la navegació per satèl·lit. El coneixement de GMV en aquesta àrea i l’experiència del seu equip humà ens ha portat a ocupar una posició clau tant en el desenvolupament dels sistemes de navegació europeus, EGNOS i Galileo, en què GMV desenvolupa subsistemes crítics (CPFPS - EGNOS Central Processing Facility, IPF – Integrity Processing Facility, OSPF – Orbit Synchronisation Processing Facility, FDF – Flight Dynamics Facility, SPF – Service Product Facility, MDDN MNE – Mission Data Dissemination Network Element), com en el desenvolupament de diverses aplicacions de localització basades en els diferents sistemes GNSS, on hem estat pioners en la utilització de senyals GPS, GLONASS i EGNOS.

Les activitats de GMV en aquest camp comprenen un ampli espectre de serveis i productes, incloent-hi activitats d’enginyeria, desenvolupament d’algorismes propietaris de navegació, desenvolupament i integració d’elements crítics per a la pròpia infraestructura del segment terreny, desenvolupament d’eines d’avaluació de prestacions per al disseny d’aplicacions de navegació i desenvolupament d’aplicacions GNSS per a diferents sectors com ara transport aeri, transport terrestre, navegació marítima, agricultura, defensa, seguretat, enginyeria civil, etc.

Les diverses activitats de GMV en l’àmbit de la navegació per satèl·lit ofereixen solucions als nostres clients en les àrees següents:

  • Enginyeria de navegació per satèl·lit
  • Algorismes de navegació per satèl·lit
  • Solucions precises de posicionament i augmentació
  • Sistemes operacionals de procés de dades GNSS
  • Desenvolupament d’eines GNSS, inclosos simuladors, processadors de dades i eines per a anàlisi de prestacions 
  • Desenvolupament de receptors GNSS
  • Desenvolupament d’aplicacions basades en GNSS per a diferents mercats 
  • Sistemes de navegació interior