Segment d'usuari i aplicacions espacials

La utilització de la informació proporcionada pels sistemes d’observació de la Terra en entorns integrats juga un paper creixent en diversos sectors d’activitat. Aquesta informació, complementada amb altres tecnologies amb què està convergint com la localització basada en sistemes GNSS i la comunicació, proporciona un ampli ventall de sistemes i serveis a comunitats d’usuaris en sectors tan diferents com el transport, la seguretat, l’agricultura, la defensa, el trànsit, la planificació urbana, el desenvolupament d’infraestructures, el turisme, etc.

GMV és present en el sector espacial amb tecnologies, sistemes i serveis en els camps del processament i l’explotació de dades de teledetecció i en el desenvolupament de sistemes i aplicacions GNSS. GMV també és present en el sector de les telecomunicacions proporcionant solucions innovadores a través de les més modernes plataformes. És per això que GMV està posicionat d’una manera única per a proporcionar aplicacions d’alt valor afegit per al benefici dels usuaris i de la societat.

A través de la seva participació, entre d’altres, en el programa GMES, en els programes marc de la Comissió Europea, i en els diversos projectes i desenvolupament d’aplicacions de sistemes GNSS, GMV proporciona un ampli ventall de sistemes i solucions per a segment d’usuari, incloent-hi el desenvolupament de:

  • Seguretat per a actius en satèl·lit i Protecció d’Infraestructures Crítiques (CIP).
  • Serveis basats en observació de la Terra per a gestió d’emergències i crisi.
  • Sistemes de vigilància de tràfic marítim.
  • Serveis de valor afegit per als usuaris d’informació meteorològica.
  • Productes de geoinformació basada en satèl·lit per a gestió forestal.
  • Geoserveis per a agricultura de precisió, necessitats de reg, supervisió de collites, i mapes de clorofil·la i biomassa.
  • Estudis d’avaluació i desenvolupament de mercat en diferents comunitats d’usuaris potencials.
  • Desenvolupament d’infraestructures de xarxa per a gestió de la informació.
  • Servidors cartogràfics en línia per a l’accés a informació integrada en GIS.
  • Centres de recepció, processament, arxivament i distribució de dades d’observació de la Terra.