Simuladors de missió i satèl·lit

Les activitats de desenvolupament a nivell de sistema dels segments espacial i terreny han d’estar suportades per diferents tipus de simuladors que fan una caracterització del comportament de la nau en el seu entorn.

La participació de GMV en activitats a nivell de sistema, com l’anàlisi de missió, juntament amb la seva reconeguda experiència en desenvolupament de programari, fa de la nostra companyia un candidat perfecte per al desenvolupament de simuladors de missió i satèl·lit, que es poden classificar en les categories següents:

  • Simuladors de Prestacions de la Missió: la seva finalitat és proporcionar les prestacions de la missió quant a cobertura, capacitats de connexió de baixada, cicle de vida útil de la càrrega de pagament, evolució de la memòria, dimensionament del sistema de potència, pressupost de delta-V o latència de dades. Aquests simuladors s’utilitzen normalment durant les fases inicials de disseny i desenvolupament de la missió, donant suport a les activitats d’anàlisi de la missió. Com a exemple d’aquesta categoria es pot citar el Sentinel-2 Mission Performance Simulator, desenvolupat i mantingut per GMV.
     
  • Simuladors de Prestacions d’Instruments de “punta a cap” (E2E per les seves sigles en anglès): l’objectiu principal d’aquests simuladors és comprovar les prestacions dels productes de la missió, en comparació amb els requisits del sistema i la missió. Fan una caracterització de tots els efectes que influeixen en l’adquisició de dades per la càrrega de pagament de la missió i el seu processament a terra, normalment fins al nivell 1b o el nivell 2. Per acomplir aquest objectiu, se simularan diversos elements, com l’escena que s’observa, l’efecte atmosfèric, el comportament de l’AOCS, el disseny dels instruments i el processament a terra. Generalment, evolucionen des de les fases inicials de la missió, en què tots els elements són inclosos normalment en el simulador, fins a fases posteriors (C/D) en què es divideixen en el simulador de prestacions d’instruments o de la nau i el Prototip de Processador a Terra (GPP). GMV ha participat en el desenvolupament de simuladors de prestacions d’instruments de “punta a cap” (E2E) per a missions com ara SEOSAT/Ingenio, FLEX, CarbonSat o PREMIER.
     
  • Simuladors Operacionals de Satèl·lit: aquests simuladors s’utilitzen per a l’assaig del sistema de control de la missió, per a validació del segment terreny i dels procediments operacionals i per a la formació del personal d’operacions. Després de l’assaig de validació del segment terreny i de la definició de les operacions, aquest simulador és especialment important per a les proves dels pedaços del programari embarcat. Han de simular el comportament de tots els sistemes de la nau (tèrmic, gestió de dades, AOCS, potència, comunicacions i càrrega de pagament) en temps real. GMV ha desenvolupat els simuladors operacionals de satèl·lits per a missions com ara Sentinel-1, Sentinel-5P o SEOSAT/Ingenio.

La nostra oferta en simulació inclou:

  • sisdor: simulació i caracterització dels efectes de propagació (atenuació de senyal, multipath, efecte Doppler, etc.) en els canals mòbils des del satèl·lit cap a l’interior en banda L i banda S.
  • βiβlos: Biblioteca de models genèrics per a la implantació de simuladors de prestacions d’instruments E2E per a missions d’observació de la Terra, desenvolupada per l’ESA.

 “Efecte simulat de llum paràsita en espectròmetre CarbonSat”

Satellite_and_Mission_Simulators_I

Anàlisi de solapament entre línies de detecció en instrument de SEOSAT/Ingenio instrument

Satellite_and_Mission_Simulators_II