Clients

Agències espacials

Organitzacions d’observació de la Terra 

Operadors de satèl·lits de telecomunicacions 

Grans fabricants 

Organitzacions aeronàutiques 

Altres