altres soluciones tic

Els fabricants, els operadors i les organitzacions del sector espacial, igual que les empreses d’altres sectors, necessiten eines i solucions per gestionar els seus processos i negocis. GMV no sols és un proveïdor especialitzat de solucions del sector sinó que també proporciona a aquestes organitzacions solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions per als seus processos. El nostre coneixement del sector ens proporciona un avantatge a l’hora de lliurar solucions millor adaptades a la realitat operacional dels nostres clients del sector espacial. GMV dissenya, desenvolupa i implementa aplicacions que permeten a les organitzacions anticipar-se i aprofitar les oportunitats de millora que ofereixen les noves tecnologies. Entre les nostres solucions destaquen:

Seguretat lògica: auditoria i planificació estratègica; identitat i certificació digital; infraestructura de seguretat.

Solucions per a centres de dades, ISP i ASP: correu electrònic, servidors de directoris, servidors web, agendes, Radius, DNS, FTP, xats, news, etc.

Solucions de portal i gestió de continguts: portals corporatius, comerç electrònic, Intranet, Internet, gestió de continguts, aplicacions client/servidor, etc.

Arquitectures middleware i plataformes programari: servidors d’aplicacions, middleware transaccional, bases de dades relacionals, plataformes per a web services.

Consultoria en integració de processos i arquitectures d’integració corporativa EAI: reenginyeria de processos de negoci, plans de sistemes, arquitectures d’integració, disseny organitzacional i d’arquitectures i definició de metodologies.