Sistemes de processament de dades de càrregues de pagament d'observació de la terra

La utilització de la informació proporcionada pels sistemes d’observació de la Terra necessita un processament altament especialitzat de les dades que envien les plataformes d’observació, ja siguin satel·litàries, aeronàutiques o terrestres.

El coneixement de tecnologies multidisciplinàries de processament, tractament d’imatges, desenvolupament d’algorismes, visualització, arxivament, publicació, fusió de dades, etc., i el coneixement dels usuaris i les aplicacions que són demandades són imprescindibles per al desenvolupament d’aquests sistemes.

Al llarg de més de dues dècades proporcionant aquest tipus de solucions per a un nombre variat de clients, GMV ha acumulat l’experiència, la tecnologia i l’equip necessaris per proporcionar solucions i sistemes per al processament de dades d’observació de la Terra.

GMV proporciona:

  • Estudis i consultoria de sistemes de processament de dades d’observació de la Terra
  • Definició, disseny i desenvolupament de sistemes de segment de dades de càrrega de pagament (PDS) per als diferents nivells de processament, des de nivell 0 fins a nivell 4
  • Desenvolupament d’entorns genèrics i configurables d’entorns de processament de dades d’observació de la Terra
  • Desenvolupament de prototips de processadors d’instruments i eines auxiliars per al processament, l’avaluació de la qualitat de les dades i de les prestacions dels sensors
  • Desenvolupament de programari operacional per a processadors embarcats
  • Desenvolupament de subsistemes de TM/TC per a l’operació i el monitoratge de les càrregues de pagament
  • Validació i verificació independent d’elements de PDS
     

L’oferta de GMV en aquesta àrea inclou:

  • eoforge: un entorn genèric per al desenvolupament d’aplicacions per a la ingestió de dades, el processament, l’anàlisi, la visualització i la classificació de dades d’observació de la Terra.