Sistemes de planificació de missió

En el context actual en què els sistemes són cada cop més complexos i els pressupostos i recursos més ajustats, els sistemes de planificació de missió s’han tornat molt necessaris per a gestionar els recursos disponibles i optimitzar-ne l’ús de la manera més eficient possible.

Com a resposta a les necessitats del mercat, GMV proporciona sistemes de planificació de missió que proporcionen suport a la totalitat del procés de planificació d’una manera altament configurable, flexible, adaptable, extensible i de fàcil manteniment i operació.

GMV subministra aquests sistemes bé clau en mà, desenvolupats d’acord amb les especificacions proporcionades pels nostres clients amb necessitats específiques, o bé basats en la configuració de flexplan, el nostre producte genèric COTS de planificació de missió, utilitzat per les agències espacials ESA i NASA per a diverses de les seves missions.

Els nostres sistemes de planificació de missió es desenvolupen per donar suport a l’operació de diferents sistemes i la realització de diferents tasques per a satèl·lits complets, instruments embarcats i centres i recursos a terra. Aquests sistemes s’utilitzen actualment en diversos tipus de missions, tant per a les basades en satèl·lits com per a les plataformes mixtes d’UAV, com missions d’observació de la Terra, meteorològiques, militars i de transport.

El caràcter genèric dels sistemes de planificació desenvolupats per GMV els fa idonis per aplicar-los a qualsevol problema de planificació de recursos, no sols embarcats i en el sector espacial, sinó d’altres recursos no embarcats i altres sectors, on la planificació de recursos sigui vital per a una millor gestió d’aquests.

A més dels serveis generals que presta per al cicle de vida complet dels sistemes que subministrem, GMV proporciona serveis específics per a la planificació de la missió com, per exemple:

  • Resolució de conflictes
  • Generació d’algorismes
  • Generació del pla i els esdeveniments
  • Interfície gràfica d’usuari intuïtiva i d’ús fàcil

La nostra oferta per a planificació de missió es basa en:

  • flexplan: Solució COTS de GMV per a planificació de missió genèrica. Gestiona la seqüència completa de tasques relacionades amb la generació de la planificació de la missió, començant per la recepció dels esdeveniments de la missió o les peticions dels usuaris dels instruments, fins a la generació d’un complet pla operacional sense conflictes. flexplan pot donar suport d’una manera senzilla a qualsevol missió complexa, des de missions d’observació de la Terra o de la Lluna fins a missions científiques i interplanetàries, per a una o diverses sondes espacials.