Sistemes de dinàmica de vol

Els sistemes de dinàmica de vol proporcionen els mitjans necessaris per a determinar tant la posició com l’orientació dels satèl·lits i sistemes espacials permetent, a més a més, planificar i executar les maniobres necessàries. Són, per tant, uns sistemes fonamentals per a garantir la perfecta recepció de les comunicacions via satèl·lit o la consecució dels objectius de qualsevol missió, ja siguin científics, d’exploració o d’una altra naturalesa.

GMV és un líder mundial en el subministrament de sistemes de dinàmica de vol per a clients institucionals i clients comercials. Els sistemes de dinàmica de vol subministrats per GMV donen suport a diferents tipus de missions ja siguin científiques, d’observació de la Terra, de telecomunicació, de transport i infraestructura orbital, de navegació, d’exploració espacial i militars.

Per donar resposta a les necessitats dels diferents clients i tipus de missions, GMV proporciona bé sistemes clau en mà desenvolupats d’acord amb les especificacions proporcionades pels nostres clients amb necessitats específiques, bé sistemes basats en infraestructura de dinàmica orbital de l’Agència Europea de l’Espai, o bé sistemes basats en l’adaptació de la família de productes focusSuite, la nostra línia de productes COTS multisatèl·lit i multimissió de dinàmica de vol per al suport d’operacions satel·litàries per a tot tipus de missions i fases.

Els membres més destacats de la família de productes focusSuite són focusGEO, per al suport a satèl·lits GEO, focusLEO, per al suport a satèl·lits LEO, focusCn, per al suport a constel·lacions de satèl·lits, i focusLEOP, per al suport a satèl·lits durant la fase LEOP. Les nostres solucions estan 100% provades en vol.

Com a subministrador independent, GMV pot proporcionar la millor solució per als seus clients. La nostra llarga experiència i el coneixement de les diferents plataformes de satèl·lits obtinguda al llarg d’aquests anys i la nostra estreta relació amb els principals constructors de satèl·lits en l’àmbit internacional (Astrium, Alcatel Alenia Space, Boeing Satellite Systems, Lockheed Martin, Space Systems Loral, Orbital Sciences Corporation i NPO PM) ens permet adaptar els nostres sistemes a les necessitats dels nostres clients i proporcionar solucions òptimes per als operadors de satèl·lits, alhora que assegurem la confidencialitat de les dades dels constructors de satèl·lits.

A més dels serveis generals que presta per al cicle de vida complet dels sistemes que subministrem, GMV proporciona serveis específics de dinàmica de vol com, per exemple:

  • Suport i anàlisi de maniobres
  • Disseny i suport d’estratègies d’establiment i manteniment de la posició

La nostra oferta de productes en l’àrea de dinàmica de vol inclou:

  • focusSuite: infraestructura genèrica de productes de dinàmica de vol.
  • autofocus: component de focusSuite, que proporciona una automatització completa de les operacions de dinàmica de vol mitjançant la utilització de procediments operacionals adaptats.
  • focusCloseAp: component de focusSuite, per a l’avaluació d’aproximacions properes i evitació de col·lisions.
  • focusCn: sistema COTS multimissió multisatèl·lit de dinàmica de vol per a constel·lacions de satèl·lits inclòs en la línia de productes de focusSuite.
  • focusGEO: sistema COTS multimissió multisatèl·lit de dinàmica de vol per a satèl·lits geoestacionaris (GEO) inclòs en la línia de productes de focusSuite.
  • focusLEO: sistema COTS multimissió multisatèl·lit de dinàmica de vol per a satèl·lits en òrbita baixa (LEO) inclòs en la línia de productes de focusSuite.
  • focusLEOP: sistema COTS multimissió multisatèl·lit de dinàmica de vol per a la fase de llançament i adquisició d’òrbita (LEOP) en suport a la transferència a l’òrbita geoestacionària, inclòs en la línia de productes de focusSuite.
  • visualfocus: motor de visualització 2D/3D per a operacions satel·litàries.