Sistemes de control i monitoratge d'estacions terrenes

Per a aconseguir unes operacions eficients de TT&C a les estacions terrenes es requereix un sistema de control i monitoratge (M&C) que, a més d’unes capacitats potents en aquestes àrees, puguin ser visibles per al sistema de control de satèl·lits i així permetre la total integració i coordinació de les operacions del satèl·lit i les de l’estació terrestre.

magnet, la solució de GMV per al control i el monitoratge d’estacions terrenes, està completament integrada amb hifly®, a fi que l’usuari pugui gestionar tant el segment terreny com l’espacial des de les estacions de treball hifly®, monitorar tots dos sistemes i, així mateix, automatitzar les seves operacions utilitzant l’eina d’automatització de hifly®. D’aquesta manera, amb el mateix procediment automatitzat, l’usuari pot controlar alhora el segment terrestre i l’espacial.