Centres d’operacions científiques

Les dades que proporcionen els satèl·lits científics en les diferents missions espacials i els observatoris terrestres necessiten un processament altament especialitzat per generar retorns valuosos que permetin estendre el nostre coneixement científic en els diferents àmbits de recerca.

Per donar resposta a aquestes necessitats, GMV desenvolupa i proporciona diferents solucions i sistemes que estan basades en un profund coneixement de les disciplines científiques implicades, dels instruments utilitzats per a la recollida de les dades i de les necessitats concretes de la comunitat científica. Aquestes solucions i sistemes es beneficien també de la nostra llarga experiència treballant en entorns i missions científiques i la nostra proximitat amb els científics involucrats en els diferents projectes en què treballem.

Les nostres activitats en el camp del processament de dades científiques se centren principalment en el desenvolupament, manteniment i millora de Centres d’Operacions Científiques (SOC) per a missions espacials. Els sistemes desenvolupats per GMV són els responsables de planificar i preparar les observacions científiques i d’analitzar i processar les dades dels instruments científics embarcats en les diferents missions. També duen a terme el processament preliminar i la comprovació de la qualitat de les dades dels instruments, l’arxivament i la distribució de les dades, així com la gestió de les interfícies amb el centre de control de satèl·lits i la comunitat científica.

Per a les observacions procedents de telescopis terrestres, GMV proporciona sistemes de processament de dades que permeten el processament, la reducció de dades, l’arxivament i l’avaluació de la qualitat de les dades.