Sistemes de calibratge i de control de la qualitat

El rendiment es supervisa des d’un punt de vista d’enginyeria, utilitzant dades seleccionades de funcionament de la plataforma (que cobreix aspectes tèrmics, elèctrics i mecànics), i des d’un punt de vista científic, utilitzant dades espectrals (per controlar les propietats òptiques de l’instrument i, finalment, obtenir factors de correcció per a compensar la degradació de l’instrument en el processament del nivell 0 a l’1), en particular, dades de calibratge en vol.
El Control de la Qualitat és un sistema independent que s’encarrega del control sistemàtic de la qualitat de qualsevol producte generat pel Centre de Processament.

Aquesta activitat requereix un coneixement especialitzat de la definició, implementació i validació dels diferents algorismes de processament; una comprensió de la caracterització de l’instrument i el coneixement dels principals paràmetres que afecten les prestacions del sensor.
GMV s’ha encarregat de la implementació dels mecanismes de control de la qualitat dels productes SMOS, integrats en el segment terreny de SMOS. Així mateix, es va desenvolupar una eina per a la realització de controls automàtics de la qualitat en productes GOME-2 a fi i efecte d’avaluar la qualitat dels productes abans del seu lliurament als usuaris.

GMV ha col·laborat amb l’ESA i alguns dels principals proveïdors en diferents activitats de verificació en òrbita durant la fase de posada en servei de la missió, amb el desenvolupament de diverses eines per a la realització dels assajos requerits per a la comprovació de les prestacions de l’instrument i proporcionat suport in situ per a complementar l’ESA i el contractant de l’instrument en el procés d’utilització de l’IOV (GOME-2, GRAS).
GMV ha implementat els algorismes de control de prestacions i les eines d’anàlisi per a l’avaluació del rendiment de l’instrument GOME-2. L’eina rep dades de calibratge processades i genera paràmetres de processament per actualitzar la cadena de processament.