Prototip de processador d'instruments

El desenvolupament d’un prototip de processador d’instruments té com a fi establir les bases per al desenvolupament posterior d’un processador operacional per a un instrument determinat. El seu objectiu és avaluar els algorismes establerts en un Document de Base Teòrica d’Algorismes (ATBD), que descriu els mitjans per obtenir les dades requerides a partir dels mesuraments de l’instrument, i proporcionar, d’acord amb aquesta avaluació, un Model de Processament Detallat (DPM) que es pugui utilitzar per generar productes operacionals.

El coneixement de la definició, la implementació i la validació dels diferents algorismes de processament; la comprensió de la caracterització de l’instrument i el coneixement dels principals paràmetres que afecten les prestacions d’imatge del sensor són components fonamentals de les activitats de desenvolupament de prototips de processadors d’instruments.

GMV s’ha encarregat del desenvolupament, l’assaig i la verificació dels prototips a terra de processador dels instruments GRAS i GOME-2 del programa EPS, per a l’avaluació de les prestacions dels instruments i la validació dels processadors operacionals. Així mateix, GMV ha obtingut el contracte per al desenvolupament del prototip del processador des del nivell 1 per al SEOSAT/INGENIO. GMV ha treballat a partir de les prestacions requerides, elaborant l’ATBD, codificant els algorismes i produint finalment el DPM.

GMV és també el responsable en exclusiva de la implementació del prototip de processador de tots els instruments d’EarthCare: MSI, BBR y ATLID.