Sistemes de processament allotjats

La finalitat d’aquests sistemes és el processament i la difusió de dades de nivell superior, aplicant nous models a les dades de sèries temporals procedents de diferents sensors de satèl·lits i component mapes regionals i globals. Es verifiquen i consoliden models predictius sobre el comportament del planeta Terra, contribuint així a un millor coneixement dels processos globals que afecten el planeta viu.

GMV col·labora amb institucions, agències d’observació de la Terra i centres de recerca per tal d’explotar les dades d’observació de la Terra amb nous mètodes i paradigmes que millorin el nostre coneixement de l’entorn i avaluïn aquesta informació des d’una perspectiva global.

GMV ha participat en l’Element d’Usuari de Dades de l’ESA i col·labora actualment en la Iniciativa sobre Canvi Climàtic de l’ESA, en les aplicacions per a sistemes de satèl·lits Eumetsat i el Centre de Processament per als nivells 3 i 4 del projecte SMOS.