Sistema de Processament Operacional d'Instruments

El Sistema de Processament Operacional d’Instruments (IPF) implementa l’ATBD i el DPM generats a partir de les activitats de prototipatge, optimitzant les prestacions i seguint les interfícies de l’entorn operacional. Els IPF operacionals es fan cada cop més exigents quant a calendari, prestacions i consum de recursos, obligant el sector a aplicar mètodes innovadors però, alhora, fonamentats en l’extensíssima experiència acumulada en el camp.

GMV és un dels principals proveïdors de sistemes de processament de dades d’Europa i, entre d’altres, ha desenvolupat programari de processament per a sensors d’observació de la Terra. Alguns exemples d’aquesta activitat són el desenvolupament del processador operacional del sensor MERIS (embarcat a l’ENVISAT, contractat per l’ESA), la cadena de processament (L0 i L1) de la missió SMOS i el processador operacional de l’instrument GRAS (embarcat als satèl·lits EUMETSAT METOP, contractat per ESA-EUMETSAT). Els processadors operacionals L1b i L2 de l’Earth Explorer Swarm estan actualment en procés de desenvolupament a GMV.

GMV ha demostrat la seva alta capacitat per abordar el desenvolupament de processadors operacionals molt exigents i en un context de canvis continus, i per acomplir els compromisos assumits d’una manera flexible amb un alt rendiment garantit.