Processament de dades

Les activitats de GMV en el camp del processament de dades ofereixen solucions per als nostres clients en les àrees següents:

  • Prototips de processadors d’instruments
  • Sistemes de processament operacional d’instruments
  • Sistemes de calibratge i de control de la qualitat
  • Sistemes de processament allotjats