Sistemes d'aproximació i aterratge

Des de mitjans de la dècada de 1980, GMV participa en el desenvolupament de sistemes basats en GNSS per a la navegació aèria, en concret per a les maniobres d’aproximació i aterratge en condicions d’escassa visibilitat, tant per a plataformes mòbils com per a pistes no preparades. El sistema ATLANT ATOL, operatiu des de 2012, representa la culminació de les activitats dins el projecte Relative-GNSS PALS que van començar en els anys 90, sotmès a prova amb èxit per l’Armada espanyola al portaavions Príncep d’Astúries. Dins aquestes activitats cal destacar el projecte Relative-GNSS PALS, sotmès a prova amb èxit per l’Armada espanyola al portaavions Príncep d’Astúries als anys 90.

El sistema ATLANTE ATOL, operatiu des de 2012, representa la culminació d’aquestes activitats, i permet arribar a una elevada precisió de la navegació en fase terminal que possibilita l’aterratge automàtic de l’RPAS ATLANTE, testat amb èxit en totes les campanyes de vol dutes a terme.