Navegació basada en GNSS

GMV ha acumulat més de 20 anys d’experiència ajudant AENA en la realització d’operacions aèries basades en GNSS i les seves augmentacions (RAIM, SBAS, GBAS) mitjançant:

  • El desplegament d’una xarxa de receptors GNSS i detectors d’interferències amb GNSS (aquests últims desenvolupats per GMV) en alguns dels aeroports més importants, per al control del servei de navegació per GNSS.
     
  • L’equipament d’avions d’experimentació amb un sistema embarcat d’última generació (desenvolupat per GMV) capaç de fer validació en vol de procediments RNP APCH (tots mínims) i PA (GBAS), així com detecció d’interferències amb GNSS.

A més, GMV va ser seleccionada per Eurocontrol per al disseny i el desenvolupament del servei europeu de predicció GNSS i NOTAM, i actualment també està prestant la seva ajuda al proveïdor europeu de serveis de satèl·lit (ESSP) en el manteniment del servei operacional relacionat amb EGNOS.

Com a complement dels seus coneixements en la navegació basada en GNSS, GMV va ser seleccionada també per Eurocontrol per mantenir i desenvolupar DEMETER (DME tracer), eina de referència a Europa per avaluar infraestructures VOR i DME.

Aquesta experiència, juntament amb la participació fonamental de GMV en el desenvolupament dels sistemes GNSS (p. ex. Galileo) i augmentacions (p. ex. EGNOS, ARAIM) actuals i futurs, fan de GMV un proveïdor de provada fiabilitat i molt sol·licitat per a la implementació operacional d’aplicacions PBN.

Finalment, GMV ha sabut aprofitar aquesta llarga experiència amb el desenvolupament d’una família de productes de suport per a ANPS en la vigilància de serveis de navegació GNSS (magicGEMINI), detecció d’interferències amb GNSS (srx-10i) i assaigs de vol APV SBAS (magicLPV) en qualsevol regió del món, utilitzant el nostre demostrador per al sistema avançat d’augmentació basada en satèl·lit (magicSBAS).