Física del vol

GMV ha participat en nombrosos simuladors de vol gairebé des de la seva fundació i com a conseqüència d’aquesta experiència és experta en caracterització aerodinàmica (derivades d’estabilitat), màssica (pes, moments d’inèrcia, centratge de la massa) i propulsió (model de tracció) de les aeronaus. Aquests estudis determinen el rendiment en vol d’una aeronau, el seu comportament longitudinal i lateral-direccional, la resposta dinàmica a l’accionament de les superfícies de comandament, la condició de pèrdua i el comportament de l’aeronau a terra, entre altres aspectes.

Així mateix, GMV té una àmplia experiència en l’especificació, el disseny, el desenvolupament i la validació de lleis de control aeronàutiques amb dinàmica rígida i flexible tant per a autopilots com per a ordinador de control de vol de vehicles tripulats i remotament tripulats (RPAS).

Cal destacar la participació de GMV juntament amb Airbus DS en el desenvolupament de les lleis de control per a sistemes de proveïment en vol tipus Tail Boom, així com la participació en l’assaig i la implementació de les lleis de control de l’RPAS ATLANTE, desenvolupades per Airbus DS, en el Flight Control Computer de GMV.