Bancs de prova

Al llarg dels anys, GMV ha dissenyat i desenvolupat diferents bancs de prova automatitzats per a diversos tipus d’equips i de sistemes electrònics. Aquestes activitats han donat lloc a l’acumulació de coneixements tecnològics especialitzats en àrees com ara captura i anàlisi de dades i la preparació i automatització de seqüències per a assaigs.

GMV té experiència amb entorns de prova SEAS, AIDASS, TESIS i MaTE d’EADS i amb solucions per a proves de National Instruments i dSPACE

Cal destacar la participació de GMV en el Rig d’integració d’ATLANTE (OSIR, Overall System Integration Rig) on ha lliurat un sistema per a Rig de Flight Control Computer, un sistema de simulació de sensors i plataforma (SAE) basat en la tecnologia TESIS, un simulador de GPS i RGPS per a Rig, i un simulador de l’estació ATOL per a l’OSIR.

Per al projecte ATLANTE, GMV va haver de desenvolupar també bancs de prova electrònica per a la comprovació automàtica de les targetes desenvolupades, un Rig de comprovació de l’FCC, també basat en la tecnologia TESIS i semblant al lliurat a l’OSIR, i diversos bancs de prova per a proves ambientals i EMI.

Així mateix, cal destacar el banc de proves per a assajos en vol generat per a ATLANTE, denominat SDAS (Sensor Data Acquisition System) i que va permetre la caracterització en vol dels sensors de navegació (GPS, IMU, magnetòmetre i radar-altímetre) abans del primer vol de l’RPAS.