Disseny de maquinari embarcat

GMV porta anys emprenent desenvolupament maquinari de sistemes en els entorns de Sistemes d’Ajuda a l’Explotació (SAE) de flotes i per a Defensa.

Aquesta experiència s’ha anat traslladant gradualment al camp de l’aviònica, on GMV ha dissenyat el maquinari del sistema de suport a la missió desenvolupat per a l’helicòpter Dauphin per a la Secretaria General de Pesca Marítima (SGPM), i com a màxim exponent cal destacar la participació en el desenvolupament de l’avió no tripulat tàctic ATLANTE, en què GMV és el responsable de subministrar un element crític d’aviònica com és l’ordinador de vol FCC (Flight Control Computer) i altres sistemes a terra:

  • L’FCC és un dels equips més crítics de l’ATLANTE, ja que n’és el responsable de la navegació, el guiatge i el control, i amb capacitat d’avortar la missió. El desenvolupament d’aquest sistema ha implicat el desenvolupament electrònic de targetes, el disseny tèrmic i estructural del sistema, i la realització d’extensives proves ambientals i d’EMI, així com el desenvolupament de complexos sistemes d’assaig de HW i de sistema.
     
  • GMV és responsable també de l’estació ATOL (Automatic Take-Off and Landing) de l’ATLANTE, situada a l’estació de control de l’avió (GCS) i que permet augmentar la precisió de la navegació en les fases d’aproximació per aconseguir aterratge i enlairament automàtics (ATOL)
     
  • GMV també és responsable del desenvolupament d’una eina de línia de vol (GSE, Ground Support Element) per a l’RPAS ATLANTE: el Flight Test Computer (FTC), que permet analitzar l’estat de l’FCC i fer diverses tasques de manteniment i reconfiguració.