Air Traffic Management (ATM)

GMV participa de manera activa a SESAR (així com en altres programes europeus de R+D per a l’aviació, com Clean Sky) en les àrees d’Operacions Basades en Trajectòria (per exemple, optimització de trajectòries 4D) i Operacions en Xarxa (per exemple, Equilibri entre Demanda i Capacitat) i ha desenvolupat una plataforma de simulació per a gestió del trànsit aeri (ATM) que permet l’avaluació d’alguns dels principals elements (operacions en xarxa en la fase de planificació, entre d’altres) de SESAR.