introducció a Serveis Gestionats de Sistemes d’Informació

GMV disposa de coneixement i experiència en àrees com la mobilitat, la ciberseguretat, i la gestió de plataformes de telecomunicacions

Servei de Help Desk
Presta assistència per a la consultoria i l’assessorament sobre el funcionament d’un sistema en producció.

Manteniment de Programari

  • Manteniment correctiu
  • Manteniment preventiu
  • Manteniment perfectiu

Gestió D'Avaries 7X24
Aquest servei consisteix en la reparació d’avaries del sistema amb condicions de servei adaptades per a sistemes crítics.

Monitoratge de Plataformes i Serveis
Aquest servei de monitoratge s’enfoca cap a la detecció d’incidències de servei i d’incidents de seguretat (relacionats amb la integritat i confidencialitat de la informació).

[+info]

GMV SOLUCIONS

Documentació

REFERENCIAS

Clients de GMV en l’àrea de Telecomunicacions