Introducció a Diagnòstic, Planificació i Gestió de Seguretat

GMV disposa de coneixement i experiència en àrees com la mobilitat, la ciberseguretat, i la gestió de plataformes de telecomunicacions

GMV disposa d’àmplia experiència en la realització de diagnòstics de seguretat dins el Sector de les Telecomunicacions. Des dels treballs purament tecnològics associats a Auditories GPRS, WAP, WiFi, Quioscos, a la realització de Hacking Ètic, Anàlisi d’Aplicacions Web, Anàlisi Forense, estat de les comunicacions o segmentació de xarxes, passant per l’avaluació de controls generals i l’estat de la maduresa de seguretat, fins a la realització d’anàlisi de riscos de Sistemes o de projectes i serveis previs a la posada en producció.

Cal destacar l’àrea de la Planificació de Seguretat, on GMV ofereix més valor afegit mitjançant l’establiment dels passos que l’Entitat ha de seguir per aconseguir la seguretat necessària d’acord amb els seus requisits i pressupostos. Plans de Seguretat i Plans de Continuïtat de Negoci són dues tipologies de projectes que aporten un gran valor a les Telcos.

Paral·lelament al Diagnòstic i a la Planificació, GMV disposa d’experiència en l’establiment de mecanismes, marcs i models de gestió de la seguretat, els quals donen suport a la presa de decisions i a la unificació de criteris, tant d’avaluació com d’implantació d’acord amb la Política. Els resultats més patents dins aquest àmbit són la implantació de Sistemes de Gestió de Seguretat i la generació de mesures, mètriques i indicadors que conformen el Quadre de Comandament de Seguretat.
 

GMV SOLUCIONS

Documentació

Referències

Clients de GMV en l’àrea de Telecomunicacions