Consultoria Tecnològica

GMV disposa de coneixement i experiència en àrees com la mobilitat, la ciberseguretat, i la gestió de plataformes de telecomunicacions

Capacity Planning
El reconegut prestigi de GMV dins la instal·lació i configuració de grans infraestructures ha permès definir una metodologia que permet du a terme tasques associades al Capacity Planning que habilita la determinació de recursos suficients per maximitzar la satisfacció de les necessitats de processament de forma eficient i exacta.
 

Reenginyeria de Plataformes
La profunda experiència en Plataformes Telco permet a GMV posar a disposició dels seus clients el seu coneixement per poder dur a terme un estudi funcional (basat en una metodologia pròpia de GMV) sobre les seves actuals plataformes amb l’objectiu que aquestes plataformes puguin satisfer les necessitats futures dels seus abonats així com l’optimització de les inversions sobre les plataformes.
 

Consolidació i Virtualització de Sistemes
L’aparició d’arquitectures maquinari cada cop més potents a preus competitius permeten la consolidació dels serveis desplegats en sistemes dispersos. GMV disposa d’àmplia experiència en projectes de consolidació, en els quals s’han obtingut els beneficis següents:

  • Millora substancial de la Mantenibilitat
  • Alta Disponibilitat
  • Homogeneïtzació d’entorns
  • Reutilització de llicències
  • Més aprofitament del Maquinari

De la mateixa manera, l’aparició d’arquitectures maquinari potents ha permès l’evolució de la Virtualització de Sistemes que permet, dins una mateixa arquitectura maquinari, tenir desplegats diversos Sistemes Operatius amb els seus serveis corresponents.

GMV SOLUCIONS

Documentació

referències

Clients de GMV en l’àrea de Telecomunicacions