Centre D’excel•lència en programari de lliure distribució

GMV aposta decididament per l’ús d’aquestes solucions com a part de les seves plataformes i arquitectures, i per a això ha posat en marxa internament un Centre d’Excel•lència en Programari de Lliure Distribució.

En aquest Centre, GMV:

  • Analitza els diversos aspectes crítics de cada paquet o distribució (p.ex. rendiment, escalabilitat) i selecciona els productes més adequats per a cada projecte.
  • Integra les diverses solucions als seus laboratoris i les sotmet a diverses proves per garantir-ne la interoperabilitat.
  • Construeix rèpliques de les plataformes dels seus clients per millorar el servei de suport i manteniment a les plataformes implantades.
  • Sotmet les noves versions i pedaços a proves de regressió per comprovar-ne l’estabilitat i la seguretat.
  • Gestiona la formació interna del personal en les tecnologies associades.

Aquest Centre d’Excel•lència és la garantia de GMV per proporcionar als seus clients un servei excel•lent mitjançant solucions basades en productes programari de lliure distribució.