Desenvolupament d’e-Solutions

Els serveis d’e-Solutions cobreixen un variat nombre de solucions en àrees de màxima especialització i innovació. La passió per la tecnologia, la qualitat i l’experiència de l’equip de professionals de GMV garanteix la millor provisió de serveis en el mercat de les telecomunicacions, e-business/m-business.

Com a proveïdors i integradors globals, GMV proporciona solucions a mida, incloent-hi plataformes maquinari i programari, serveis professionals i suport a l’explotació 24x7.

ARQUITECTURES I TECNOLOGIES

  • Arquitectures de Sistemes i infraestructures de Xarxes
  • Arquitectures Middleware i plataformes programari
  • Sistemes d’Emmagatzemament i Back-up
  • Consultoria en Integració de processos i Arquitectures d’Integració Corporativa EAI

Addicionalment, i d’acord amb la seva posició líder en el mercat de la seguretat informàtica, GMV incorpora als serveis anteriors un nou enfocament que permet cobrir totes les demandes relacionades amb la seguretat empresarial en cadascuna de les activitats, els productes i lliurables que seran facilitats als seus clients.

SOLUCIONS ESPECIALITZADES

  • Per a entorns financers
  • De mobilitat
  • Per a Centres de dades ISP i ASP
  • De portal i gestió de continguts
  • De missatgeria unificada multicanal