El Cicle de Vida de les Nostres Solucions per a Corporacions

Les solucions proporcionades per GMV comprenen el cicle de vida complet d’un projecte. Començant amb la feina de consultoria, procés imprescindible per ajustar i avaluar les necessitats concretes dels clients. El treball conjunt d’integració i d’infraestructures dóna posteriorment lloc al desenvolupament i la implementació dels serveis requerits.

Durant el procés de desenvolupament sempre s’avaluen i contemplen diferents models de negoci, un d’ells per exemple pot ser l’outsourcing . Els desenvolupaments estan orientats a mantenir relacions a llarg termini amb el client, executant sempre totes les integracions sota una contundent visió de la seguretat. GMV entén el procés de la Seguretat i els desenvolupaments d’e-Solutions com a mecanismes de negoci vius, en constant evolució i desenvolupament.

GMV basa la seva estratègia en el suport dels processos de negoci dels seus clients a través de solucions d’alt valor afegit en innovació tecnològica, proporcionant serveis especialitzats d’enginyeria i desenvolupament de programari; així com subministrant sistemes clau en mà i assolint un compromís total amb la qualitat dels seus productes.