TIC per a Empresa

Solucions TIC per a empreses

La constant evolució del sector de les tecnologies de la informació possibilita que l’oferta de solucions de GMV sigui cada cop més completa i innovadora, adaptant-se a les necessitats de cada mercat i empresa, gràcies a un alt grau de dedicació en la recerca continua de l’ús i domini de les noves tecnologies.

GMV desenvolupa solucions tecnològiques i serveis que ajuden a optimitzar els processos productius de grans corporacions. Alguns exemples de solucions són el Portal Corporatiu multipaís i multiidioma, Sistemes d’Emmagatzemament, Portal vertical que incorpora, entre d’altres, seccions de comerç electrònic, gestió de viatges en línia, oci i un minisite, entre d’altres. Les solucions proporcionades per GMV comprenen el cicle de vida complet d’un projecte. Començant amb la consultoria, procés imprescindible per ajustar i avaluar les necessitats concretes dels clients. El treball conjunt d’integració i infraestructures dóna posteriorment lloc al desenvolupament i la implementació dels serveis requerits.

Durant el procés de desenvolupament, sempre s’avaluen i es preveuen diferents models de negoci, un d’ells, per exemple, pot ser l’outsourcing . Els desenvolupaments estan orientats a mantenir relacions a llarg termini amb el client, executant sempre totes les integracions sota una contundent visió de la Seguretat dels Sistemes d’Informació. GMV entén el procés de la Seguretat i els desenvolupaments d’e-Solutions com a mecanismes de negoci vius, en constant evolució i desenvolupament.

GMV basa la seva estratègia en el suport dels processos de negoci dels seus clients a través de solucions d’alt valor afegit en innovació tecnològica, proporcionant serveis especialitzats d’enginyeria i desenvolupament de programari; així com subministrant sistemes clau en mà i respectant en totes les seves actuacions un alt grau de compromís amb la qualitat i l’excel·lència tecnològica de les seves solucions i serveis.