Introducció a GMV CSIRT

Proporcionant Serveis i Solucions Tecnològiques per a la seguretat dels Sistemes d'Informació des de 1993

GMV estructura la seva oferta de serveis gestionats tipificats sota el concepte CSIRT (Computer Security Incident Response Team). S’estableixen diversos models de prestació per a aquests, que comprenen des del model d’externalització total (a través dels nostres centres de servei) fins a diversos esquemes de coexplotació del servei (a través de les nostres oficines de seguretat).

Els serveis proporcionats inclouen:

  • Monitoratge
  • Vigilància digital
  • Gestió de vulnerabilitats
  • Gestió d’incidències
  • Gestió d’evidències 

[ info]

GMV SOLUCIONS

Documentació

REFERèNCIES

Alguns dels clients de GMV en l’àrea de Ciberseguretat