Securització de plataformes i serveis

Proporcionant Serveis i Solucions Tecnològiques per a la seguretat dels Sistemes d'Informació des de 1993

GMV concep el disseny d’infraestructures tecnològiques per complir amb els criteris òptims de seguretat. En aquest marc es du a terme la protecció de plataformes i serveis i, en particular, la protecció d’infraestructures corporatives com ara xarxes i accessos a Internet, entorns de mobilitat i data centers. GMV aplica una metodologia producte del seu ampli coneixement i experiència que li permet integrar la seguretat en el servei durant el seu cicle de vida complet, des de la concepció fins a l’explotació d’aquest. Així s’obtenen nivells òptims de seguretat d’acord amb les necessitats i el tipus d’organització involucrats en cada projecte.

Infraestructures corporatives segures
GMV té una àmplia experiència en projectes d’incorporació i evolució de la seguretat en les infraestructures corporatives. Partint de les necessitats de connectivitat específiques de cada organització, GMV aborda projectes d’integració i enginyeria per implementar els controls i procediments necessaris que garanteixen la seguretat dels sistemes salvaguardant la informació dels elements considerats crítics. Les àrees d’especialització són: centrat en la xarxa (protecció perimetral, anti DDoS, navegació segura, …), centrat en la dada (xifratge, DLP, …), centrat en les aplicacions (WAF, codificació segura, …), centrat en els dispositius (Antimalware, IDS, control de dispositius, …) i centrat en els usuaris (IAM, OTP, …).

GMV SOLUCIONS

DOCUMENTACIó

REFERèNCIES

Alguns dels clients de GMV en l’àrea de Ciberseguretat