Sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI)

Proporcionant Serveis i Solucions Tecnològiques per a la seguretat dels Sistemes d'Informació des de 1993

Definició de procediments i controls
La definició de procediments i controls és un dels factors fonamentals a l’hora d’establir un Model de Gestió IT o un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI). Per a això s’utilitzen diverses metodologies o normes d’acord amb els requisits o les necessitats del client. Entre les més esteses es troben CObIT, ITIL, ISO-27000. Una adequada estructura documental mitjançant la política, els procediments i les guies fan més governables els sistemes d’informació d’una organització mitjançant l’adequació de les TIC i la seguretat als objectius de l’organització.

Definició d’indicadors i quadres de comandament de seguretat
El Quadre de Comandament és una metodologia o eina de gestió i operació de seguretat que reflecteix la situació actual de l’organització, la planificació d’accions i el progrés realitzat en la consecució dels seus objectius. Per a això, el Quadre de Comandament reflecteix diferents aspectes de seguretat, partint de dades automatitzades o manuals tractats per a la seva fàcil interpretació segons la definició de mètriques i indicadors. Aquesta informació és emmagatzemada i comparada històricament permetent analitzar l’evolució de la seguretat i del mateix Sistema de Gestió.

Ajuda a la certificació
GMV disposa d’àmplia experiència i coneixement en l’establiment i la certificació de diversos sistemes de gestió, com els basats en normes ISO 22301, ISO 27001 i ISO 20000. A l’hora d’abordar un projecte d’implantació d’un Sistema de Gestió és un factor crucial optar per l’assessorament especialitzat i experimentat tant en el moment d’implantació del sistema com a l’hora de certificar-lo. Comptar amb l’experiència i conèixer per endavant les diferents opcions enfront de determinades problemàtiques incrementa l’eficiència i redueix els costos d’implantació i certificació.

GMV SOLUCIONS

DOCUMENTACIÓ

referències

Alguns dels clients de GMV en l’àrea de Ciberseguretat