Introducció a auditoria de seguretat

Proporcionant Serveis i Solucions Tecnològiques per a la seguretat dels Sistemes d'Informació des de 1993

Diagnòstics de seguretat
Els nostres serveis persegueixen la identificació de l’estat de la seguretat d’una organització mitjançant dues aproximacions complementàries, per anàlisi de riscos dels sistemes d’informació o bé mitjançant comparació amb un estàndard.

Diagnòstic Express de Seguretat
A causa de la situació provocada per la COVID19, moltes empreses s’han trobat amb la necessitat de proporcionar accés remot als seus empleats amb la finalitat de garantir la continuïtat de les operacions. Hi ha el risc que aquest desplegament de contingència hagi introduït vulnerabilitats en els sistemes d’accés remot. Específicament, en els sistemes VPN i escriptoris virtuals (VDI). El nostre objectiu és proporcionar als responsables de seguretat un diagnòstic ràpid de seguretat dels sistemes d’accés remot enfocat en la identificació de les vulnerabilitats més rellevants [Més informació].

Seguretat en el cicle de vida de les aplicacions
GMV no sols analitza la seguretat de les aplicacions utilitzant diverses aproximacions: anàlisi de caixa negra, escalat de privilegis, revisió de codi font, etc., a més incorpora i reforça la seguretat entesa com un procés en tot el cicle de vida d’una aplicació corporativa.

Auditories tecnològiques
GMV determina el grau de protecció tecnològic d’una organització enfront d’activitat maliciosa, interna o externa a l’organització, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte d’atacs avançats.

Auditories d’acompliment
L’auditoria d’acompliment determina la distància entre la situació actual i el desitjat front normatiu legal vigent o l’estructura documental i procedimental d’una organització ( LOPD, LSSI, ENS o PCI).

[ info]

GMV SOLUCIONS

Documentació

Referencies

Alguns dels clients de GMV en l’àrea de Ciberseguretat