CIBERSEGURETAT

Solucions de Ciberseguretat

ELS SERVEIS PRESTATS PER GMV COMPRENEN TOT EL CICLE DE VIDA DE LA CIBERSEGURETAT.

Identificar

Analitzem i diagnostiquem entorns específics des del punt de vista d’acompliment o de riscos, elaborem plans que desenvolupen normes com la Protecció d’Infraestructures Crítiques, el GDPR o els Esquemes Nacionals, incorporem solucions tecnològiques específiques, gestionem l’operació de les infraestructures tecnològiques de ciberseguretat i dotem de la visibilitat necessària per a la presa de decisions i el bon govern.

Identificar

IDENTIFICAR: Aconseguir el coneixement i les capacitats organitzatives necessàries per poder gestionar la ciberseguretat en l’organització. Aquesta fase representa les bases per a les altres. 
• Desplegament normatiu, Pla Director i SGSI
• Definició de controls, indicadors i quadres de comandament
• Auditories de compliment (GDPR, ENS, PIC, …)
• Anàlisi i gestió de riscos

Identificar

PROTEGIR: Implementar les contramesures i salvaguardes que assegurin els serveis corporatius. Es tracta de tenir la capacitat de limitar o de contenir l’impacte d’un succés o esdeveniment de ciberseguretat. 
• Assessorament en la incorporació de noves tecnologies
• Implantació de solucions tecnològiques de ciberseguretat
• Fabricació de solucions i serveis propis

Identificar

DETECTAR: Identificar l’ocurrència d’un succés o esdeveniment de ciberseguretat, a temps. 
Diagnòstics especialitzats (hackings, codi font, …)
• Gestió de vulnerabilitats
Xarxa team
• Infraestructures de monitoratge continu
• GMV SOC’s

Identificar

RESPONDRE: Mesures d’actuació davant un succés o esdeveniment de ciberseguretat per tractar de contenir l’impacte.
GMV-CERT
SERVEIS PROACTIUS:
- Assessments
- Gestió de la configuració
- Intel·ligència
SERVEIS REACTIUS:
- Gestió d’incidències
- Anàlisi forense

Identificar

RECUPERAR: Enfocat a la recuperació i resiliència, minimitzant el factor temps. 
Definició i execució de:
• BIA
• Pla de Continuïtat de Negoci
• Proves

SOLUCIONS GMV

DOCUMENTACIÓ