Sistemes de Vigilància de Fronteres

GMV ha desenvolupat tecnologia i acumulat experiència en l'àmbit d'integració de sistemes per a la vigilància de fronteres, tant terrestres com marítimes.

D'especial rellevància és que en el marc del Sistema Europeu de Vigilància de Fronteres de la Comissió Europea i encomanat a FRONTEX, GMV ha estat seleccionada per el desenvolupament, l’evolució i el manteniment de la xarxa EUROSUR.

L'agència de la UE FRONTEX, amb seu a Varsòvia, va ser creada com un òrgan especialitzat i independent encarregat de coordinar la cooperació operativa entre els Estats membres en l'àmbit de la gestió de les fronteres exteriors. Així, ajuda als Estats membres en la formació de les guàrdies frontereres nacionals, fa un seguiment de l'evolució en matèria de recerca relacionada amb el control i la vigilància de les fronteres, assisteix als Estats membres en circumstàncies que requereixen un augment de la assistència tècnica i operativa en les fronteres exteriors i proporciona el suport necessari per organitzar operacions conjuntes de retorn.

El principal objectiu de la xarxa EUROSUR és proporcionar la capacitat de crear una connexió persistent entre diversos Centres Nacionals de Coordinació de Fronteres (NCC) entre si i amb FRONTEX, utilitzant un sistema extensible per compartir la informació que permeti:

  • Reduir el nombre d'immigrants il·legals que arriben sense detectar a l'àrea Schengen
  • Disminuir el nombre de morts d'immigrants en el mar
  • Incrementar la seguretat interna a Europa per mitjà de la prevenció criminal en les fronteres exteriors.

També en l’àrea de vigilància fronterera, GMV ha subministrat a la Guàrdia Civil Centres de Control per al programa SIVE (Sistema de Vigilància Exterior), i sistemes d’explotació d’imatges de satèl·lit.

Cal destacar que GMV ha estat un dels contractistes principals del programa CLOSEYE. CLOSEYE és un projecte finançat pel VII Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Comissió Europea, que persegueix proporcionar un marc tècnic i operatiu per incrementar la consciència situacional o SA (Situational Awareness) i millorar la capacitat de reacció de les autoritats de vigilància de les fronteres exteriors de la Unió Europea.

La solució de GMV en CLOSEYE consisteix en un sistema integrat de comandament, control i coordinació desplegat en diversos centres i mitjans tant de la Guàrdia Civil com de la Guàrdia Nacional Republicana portuguesa. Aquest sistema incorpora diverses fonts d’informació ja existents així com una sèrie de sensors innovadors, proporcionant la capacitat de distribució d’informació entre diferents nodes de diversos països i agències així com la coordinació dels seus mitjans.

SOLUCIONS GMV

  • SOCRATES
  • SIMONS