Sistemes de Comandament i Control

GMV desenvolupa i integra sistemes de Comandament i Control (C4I) que integren en temps real informació procedent de les diverses unitats (terrestres, aèries, marítimes o espacials) i de sensors presents al teatre d’operacions, proporcionant al comandament una consciència situacional adequada necessària per a la conducció d’operacions.

Les activitats de GMV en aquesta àrea estan orientades a l’enginyeria, el disseny i desenvolupament de programari/maquinari, integració i manteniment.

GMV ha desenvolupat un entorn genèric de comandament i control, personalitzable per a diferents entorns, que comprèn:

  • Eines de planificació, comandament i control de missió.
  • Gestors i integradors de comunicacions, que permeten l’ús de mitjans de comunicació tant civils com militars, des de mitjans tàctics fins a línies de banda ampla satel·lital.
  • Presentació de dades a l’operador, emprant les més avançades tècniques ergonòmiques, generació de sinòptics, animació de gràfics, sistemes d’informació geogràfica, interfícies per a terminals tàctils, etc.
  • Integració de sensors com sensors d’adquisició d’objectius i sistemes de navegació.
  • Interoperabilitat amb estàndards OTAN (JC3IEDM, MIP, AdatP3, NVG, DDS/GVA).

GMV és el subministrador de referència de Sistemes de Comandament i Control d’Artilleria i Infanteria per al Ministeri de Defensa, i des de 2016 és responsable del manteniment i l’evolució del sistema EUCCIS C2 del Servei Europeu d’Accions a l’Exterior (EEAS).

SOLUCIONS GMV