Simulació

GMV posseeix una àmplia experiència en el desenvolupament de diferents tipus de simuladors i es posiciona com integrador de sistemes complets de simulació, principalment per a investigació operativa, i com a subministrador de subsistemes de programari per a sistemes de simulació d’entrenament i part task trainers.

Els nostres equips han estat involucrats en el disseny i desenvolupament de diferents tipus de simuladors:

  • Simuladors de R D, orientats principalment a simulacions de nous conceptes d’armes per validar noves tecnologies i dissenys.
     
  • Simuladors d’investigació operativa que permeten provar armes reals i nous conceptes d’armes en diferents escenaris de camp de batalla reals, recreant diferents situacions que serien molt difícils, si no impossibles, i cares de provar en la vida real. 
     
  • Simuladors d’entrenament. GMV subministra programari per a la seva integració en simuladors de vol, incloent-hi l’Eurofighter, C-130 Hércules, CN-235, C-295, A400-M i F18 MLU.