Seguretat Marítima

En el sector del transport marítim, GMV desenvolupa i proporciona diversos sistemes i solucions:

  • Sistemes AIS
  • Xarxes Costeres DGPS
  • Centres de Control, seguiment i monitoratge VTS
  • Centres de Control de vaixells pesquers
  • Shiplocus
  • ERS (Electronic Reporting System)