Ciberseguretat en Banca

GMV - Ciberseguretat en Banca

GMV APORTA A LES ENTITATS FINANCERES UNA VISIÓ PRÀCTICA PER AVALUAR, DISSENYAR, IMPLANTAR I VERIFICAR LES MESURES DE SEGURETAT MÉS ADEQUADES, EN TERMES D’INVERSIÓ I EFICÀCIA

La Transformació Digital de la Banca ha generat, i seguirà generant, múltiples beneficis tant per a les entitats com per als clients. No obstant això, també ha provocat que aquestes entitats estiguin exposades a ciberatacs. De fet, la meitat dels atacs al nostre país afecten el sistema financer.

Des de GMV ajudem els nostres clients perquè estiguin preparats enfront dels riscos als quals estan exposats. Apostem per una aproximació proactiva i reactiva, abordant la ciberseguretat des de totes les seves formes; avançant-nos a l’atac, identificant una estratègia operativa, protegint els actius, detectant el frau quan succeeix i responent davant d’aquest. 

  • Consultoria tecnològica i enginyeria de seguretat
  • Gestió de vulnerabilitats
  • Auditoria d’aplicacions i arquitectures de Banca
  • Test d’intrusió especialitzat
  • Anàlisi forense – Laboratori d’anàlisi de malware
  • Intel·ligència d’amenaces
  • Implantació de controls en plataformes, xarxes i serveis
  • Serveis gestionats - GMV-CERT (monitoratge, vigilància digital, gestió de vulnerabilitats, gestió d’incidències i gestió d’evidències)