Serveis de Seguretat

GMV aporta a les entitats financeres una visió pràctica per avaluar, dissenyar, implantar i verificar les mesures de seguretat més adequades, en termes d’inversió i eficàcia  

Gestió de vulnerabilitats

 • Revisió periòdica de vulnerabilitats en plataformes del client. GMV proporciona aquest servei a través de la seva plataforma propietària gestvul 
 • 10 anys en operació i evolució
 • 10000 IP en múltiples clients 
 • Característiques: 
  • IP externes i internes 
  • Resultats consolidats 
  • Mesura l’evolució de la seguretat 
  • Control dels temps mitjans de resolució 
    
 • Facilita l’acompliment normatiu 
  • Suport de PCI/DSS

Test d’intrusió especialitzat

 • Internet, xarxes internes, accés de tercers 
 • ATM, centres d’alarmes, sucursals, dispositius mòbils, etc. 
 • Metodologia GMV basada en estàndards 
 • Cents de sistemes analitzats

Auditoria d’aplicacions i arquitectures de banca

 • Aplicacions corporatives i de client
 • Anàlisi d’arquitectures de banca 
 • Plataformes banca web i mòbil 
 • Infinitat de clients (sota NDA)

Anàlisi forense - Laboratori de malware

 • Equips experts in-house 
 • Suport 24/7 SOC GMV 
 • Eines específiques d’anàlisi
 • Disseny de contramesures 
 • Suport a organitzacions tipus CERT/CSIRT

Plataformes de seguretat

 • Enginyeria, operació i suport 
 • Seguretat en xarxes i sistemes 
 • Gestió d’identitats i SSO 
 • Seguretat de la dada: imperva, arkano 
 • Ciberseguretat: Niksum, sourcefire 
 • Sistemes antifrau: arcsight, intellinx, observeIT

 

SOLUCIONS

DOCUMENTACIó

REFERèNCIES

Alguns clients de GMV en Banca i Assegurances