Risc i compliment

GMV disposa dels millors experts en consultoria i auditoria tècnica, i desenvolupa sistemes de gestió i de monitoratge que ajuden les entitats financeres a operar en el mercat amb les màximes garanties

Anàlisi de riscos

 • Mesura i gestió del risc TI 
 • Perfils d’alta qualificació 
 • Diverses metodologies: Magerit, Cramm, … 
 • Múltiples eines 
 • Integració en Sistemes de Gestió
 • Anàlisi diferencial (Gap)
 • Identificació de controls 
 • Estàndards i millors pràctiques en ciberseguretat 
 • Recomanacions i fortaleses

Vigilància digital- atalaya

 • Coneixement en temps real d’allò que es diu a Internet sobre un tema, una marca, una persona… 
 • Amenaces potencials de grups organitzats 
 • Fuga d’informació sensible 
 • Plataforma pròpia de GMV 
 • Múltiples fonts 
  • Xarxes socials 
  • Xarxes P2P 
  • Motors de cerca 
  • Blogs, Fòrums, etc.. 
  • Underground 
    
 • Tòpics de cerca configurables 
 • Algorismes heurístics per a filtratge d’informació irrellevant 
 • Alertes i informes

Consultoria Sistemes de Gestió

 • Ciberseguretat: estàndard ISO27000 i LOPD 
 • 20 companyies certificades incloses diverses entitats financeres 
 • Diversos sectors i abast 
 • Continuïtat de negoci: estàndard BS25999 i ISO 22301 
 • BIA, BCP, i certificació per a diversos sectors 
 • Basat en cicle PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Auditoria PCI/DSS

 • Certificació ASV (Approved Scanning Vendor) 
 • Escaneigs periòdics obligatoris 
 • Productes GMV compleixen PCI/DSS

SOLUCIONS

DOCUMENTACIÓ

REFERèNCIES

Alguns clients de GMV en Banca i Assegurances