Risc i acompliment

Risc i acompliment

GMV disposa dels millors experts en consultoria i auditoria tècnica, i desenvolupa sistemes de gestió i de monitoratge, que ajuden les entitats financeres a operar en el mercat amb les màximes garanties

Els bancs han de vigilar per, i acomplir, un nombre creixent de regulacions i normatives.

  • Anàlisi de riscos
  • Consultoria de ciberassegurances
  • Anàlisi diferencial normativa (Gap)
  • Gestió de controls i evidències
  • Consultoria de sistemes de gestió
  • Vigilància digital – atalaya
  • Auditoria PCI-DSS