Seguretat i Serveis Cloud

Cloud - Seguretat i Serveis

GMV disposa dels millors experts en consultoria i auditoria tècnica, i desenvolupa sistemes de gestió i de monitoratge, que ajuden les entitats financeres a operar en el mercat amb les màximes garanties

  • Consultoria d’infraestructures Cloud
  • Integració serveis Cloud
  • Solucions CASB
  • Auditoria de seguretat d’aplicacions en Cloud
  • Serveis de DRM
  • Serveis de verificació