Cloud - Seguretat i Servei

GMV disposa dels millors experts en consultoria i auditoria tècnica, i desenvolupa sistemes de gestió i de monitoratge que ajuden les entitats financeres a operar en el mercat amb les màximes garanties

Consultoria d’infraestructures Cloud

 • Evolució a arquitectures al núvol 
 • Avaluació del risc en migracions 
 • Consultoria tecnològica 
 • Compliment normatiu

Auditoria de seguretat d’aplicacions en Cloud

 • Múltiples clients amb aplicacions al núvol 
 • Proves de robustesa d’aplicacions 
 • Monitoratge continu de vulnerabilitats
 • Diagnòstic i disseny de mesures de seguretat específiques

Servei de DRM

 • Gestió dels drets d’accés a la informació
 • Mecanismes criptogràfics embeguts en les dades 
 • Documents, correu electrònic, contingut web i documents HMTL 
 • Usabilitat i reducció de costos 
 • Disseny per al núvol

Serveis d’autenticació

 • Servei IAM (Identity and Access Management) 
 • Resol els problemes més candents de seguretat 
  • Troians 
  • Man-In-The-Middle 
  • Enginyeria social 
    
 • Smartphone-as-a-token

SOLUCIONS

DOCUMENTACIó

REFERèNCIES

Alguns clients de GMV en Banca i Assegurances