Big Data - Business Analytics

Tractament i anàlisi de grans repositoris de dades: consultoria sobre migració de Big Data, instal·lació de plataformes, serveis d’investigació i mineria de dades

Consultoria Migració Big Data

 • Evolució des de plataformes tradicionals 
 • Avaluació de límits tecnològics 
 • Bases de dades NoSQL

Plataformes

 • Arquitectures Datawarehouse 
 • Centralització d’informació corporativa (ETL) 
 • Quadres de comandaments 
 • Solucions comercials o de programari lliure
   

Data Scientist i Serveis de Mineria

 • Equips especialitzats treballant en col•laboració amb els analistes dels nostres clients 
 • Formació d’alt nivell (matemàtiques, estadística, enginyeria)

SOLUCIONS

documentació

REFERÈNCIES

Alguns clients de GMV en Banca i Assegurances