Prevenció del frau

Prevenció del frau

DESENVOLUPAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL I DETECCIÓ DEL FRAU, CONTROL D’ACTIVITATS FRAUDULENTES ALS CAIXERS, FRAU I EXTERNALITZACIÓ DE PROCESSOS DE NEGOCI (BPO)

Des de GMV, ajudem els nostres clients a lluitar de manera efectiva contra diferents tipus de frau. Els nostres serveis s’han especialitzat en l’anàlisi d’altíssims volums d’informació i les nostres solucions no solament monitoren l’activitat sospitosa de frau tant dins com fora de l’organització, sinó que, a més, doten de la intel·ligència necessària per encertar en la identificació del frau real. Tant les eines com el serveis d’intel·ligència i analítica de dades representen un abans i un després en la lluita contra el frau perquè aporten la immediatesa necessària per prendre decisions encertades.

Acabar amb el frau cibernètic és utòpic, però hem d’estar preparats perquè quan arribi l’atac (que arribarà) puguem detectar-lo a temps i disposar de les eines adequades per complicar la tasca als cibercriminals i minimitzar al màxim el seu impacte.

  • Disseny i desenvolupament de sistemes de monitoratge del frau
  • Solucions intel·ligència de frau
  • Solucions de detecció del frau
  • Frau en originació
  • Control del frau als ATM