Prevenció del frau

Desenvolupament i instal•lació de sistemes de control i detecció del frau, control d’activitats fraudulentes en caixers, frau i externalització de processos de negoci (BPO)

Disseny i desenvolupament de sistemes de monitoratge del frau

 • Integració de productes comercials i desenvolupament de solucions a mida

Control del frau en ATM

 • Sistema de gestió centralitzat de seguretat en xarxes de caixers automàtics i sistemes d’autoservei 
 • Automatització amb polítiques de seguretat 
 • checker ATM Security: líder del mercat

BPO Frau

 • Servei de GMV amb personal en oficines del client o en remot
 • Classificació i anàlisi de les fonts disponibles 
 • Definició de KPI, reporting continu per als nivells directius

Gestió del coneixement del frau

 • Noves metodologies per descobrir les noves amenaces 
 • Basat en la gran quantitat d’informació disponible 
 • Mineria de dades, machine learning, estadística i altres disciplines són necessàries per afrontar els reptes de la ciberseguretat 
 • KDD (Knowledge Discovery in Database)

Sistemes de detecció de frau

 • Sistemes de detecció primerenca del frau
 • Tecnologies d’IA innovadores (AIS) 
 • Fusió d’algorismes de detecció per a la millora de resultats 
 • Aplicació al frau en diversos entorns (ara targetes) 
 • Treball en col·laboració amb grup bancari espanyol

SOLUCIONS

DOCUMENTACIó

REFERÈNCIES

Alguns clients de GMV en Banca i Assegurances