Cotxe autònom

La conducció autònoma no sols representa el pas següent en l’evolució de la tecnologia, sinó que també proporciona valor afegit en diversos aspectes, en particular per al conductor. Els beneficis inclouen relaxament, més temps disponible, millores en la seguretat, més confort i mobilitat millorada i més eficient, a més de la possibilitat de desplaçar-se alhora que es redueix l’impacte de la mobilitat sobre el medi ambient.

La conducció autònoma farà de la nostra mobilitat una experiència més confortable i plaent i ens ajudarà a aconseguir uns altres objectius importants: més seguretat viària, ‘visió zero’ en accidents de carretera i un trànsit més fluid, així com una reducció en el consum de combustible i emissions.

APLICACIONS

  • Traffic Jam Assistant: els embussos són estressants i comporten un risc elevat d’impactes entre els vehicles –un exemple d’aplicació de conducció autònoma en què el conductor simplement ha de pressionar un botó perquè el vehicle s’encarregui de conduir en aquesta situació feixuga. Frenar, arrencar i mantenir una distància de seguretat adequada respecte del vehicle precedent es duen a terme mentre el conductor pot dedicar-se a fer altres tasques.
  • Parking Companion: aquesta aplicació permet a qualsevol conductor estacionar còmodament en qualsevol espai. El vehicle escaneja automàticament l’àrea d’aparcament per identificar un espai adequat alhora que es desplaça i, després, suggereix un espai al conductor. Si el conductor hi accedeix, el vehicle s’encarrega de la resta: maniobres, acceleració controlada i frenades fins que el vehicle es troba perfectament aparcat.
  • Cruising Chauffeur: els trajectes llargs per autopista poden ser una mica més relaxants. Un cop activat, el vehicle pren el control del vehicle i es desplaça per l’autopista ajustant-ne la velocitat a les condicions del trànsit i les normes aplicables. El vehicle es manté al seu carril de manera segura i el conductor no necessita prendre el control fins que abandoni l’autopista –fet que anuncia el vehicle amb l’antelació suficient.
  • “Garage Parking” Remot: aquesta aplicació facilita enormement l’aparcament del vehicle. Quan el vehicle s’aproxima a un garatge, els sensors del vehicle identifiquen el recorregut i el garatge. El conductor baixa del vehicle i delega la maniobra al vehicle. Tecnologia basada en càmeres que permeten detectar l’estructura del garatge i es guia el vehicle de manera automàtica fins que ha quedat perfectament aparcat. El vehicle roman llavors en un mode segur en la seva posició final d’aparcament.

TECNOLOGIA PUNTERA

  • Dispositius de posicionament altament precís i amb integritat: tecnologies innovadores de posicionament amb una alt grau de fusió de dades de diferents sensors vehiculars i basades en elements diferenciadors com el servei PPP (Precise Point Positioning), l’ús potencial del model ionosfèric de Galileo i l’aportació d’una capa d’integritat per analitzar el grau de confiança associat a la informació de posició proporcionada pel dispositiu. La utilització de la capa d’integritat és essencial: en aplicacions safety-critical és més important conèixer si la informació és fiable que si és precisa.

Tecnologia de posicionament concebuda i orientada a la seguretat basada en la integració de múltiples fonts d’informació (multiconstel·lació, múltiples freqüències de senyal i múltiples sensors embarcats, incloent cartografies) i serveis altament precisos i fiables.

  • Tecnologia que permet assignar responsabilitats (Liability): la tecnologia del vehicle autònom permetrà la reducció del nombre d’accidents i es traduirà en un increment de la seguretat viària. No obstant això, quan es produeixen danys a les persones o als objectes, cal disposar de mecanismes apropiats que permetin assignar responsabilitats. El vehicle autònom trasllada la responsabilitat de la tasca de conducció al vehicle i cal adaptar-se a aquest nou escenari. A mesura que s’adquireixen més nivells en l’autonomia del vehicle (3 i 4), les asseguradores analitzen les noves línies de responsabilitat que cal tenir en compte en els desplaçaments basats en vehicles autònoms.

GMV fa més de 30 anys que treballa en solucions d’autenticació i integritat de la tecnologia de navegació per satèl·lit, i és un dels actors clau en el desplegament dels serveis d’autenticació de Galileo, que permeten que la informació del senyal satel·lital utilitzat a bord del vehicle sigui confiable, contribuint a depurar responsabilitats en els esdeveniments que tenen lloc en la conducció autònoma.

INNOVACIÓ

  • S’espera que la conducció autònoma avanci i pugui incorporar noves aplicacions; gràcies a la innovació, els vehicles actuals s’aniran convertint en vehicles autònoms progressivament. GMV fa anys que treballa en el desenvolupament de diferents solucions innovadores que facilitin els diversos nivells d’autonomia.