Serveis Gestionats de Continuïtat de Sistemes i Serveis II

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten al Desenvolupament de la Societat

 

GMV proporciona serveis gestionats per a la continuïtat de Sistemes i Serveis a través d’un equip d’enginyers dedicat en exclusiva al suport i manteniment tant d’aplicacions com d’infraestructures. El servei està enfocat tant a solucions pròpies com a un altre tipus de plataformes no desenvolupades o implantades per GMV. Els serveis de Continuïtat de Sistemes i Serveis proporcionats per GMV permeten a les administracions públiques disposar, per a la gestió dels seus Centres de Procés de Dades, del suport remot o in situ d’un conjunt de professionals experts i dels mitjans adequats per fer front al suport diari requerit pels sistemes.

Dins els Serveis Gestionats de Continuïtat de Sistemes i Serveis podem destacar els següents:

Monitoratge de plataformes
El servei de Monitoratge de Plataformes i Serveis s’enfoca cap a la detecció d’incidències de servei (relacionades amb la disponibilitat de la infraestructura) i d’incidents de seguretat (relacionats amb la integritat i confidencialitat de la informació). La prestació d’aquest servei es fonamenta generalment en el desplegament d’una infraestructura de monitoratge que de forma contínua rep informació dels sistemes gestionats. El servei preveu la modalitat de prestació i nivell de servei en horari 24x7.

Gestió de la Indisponibilitat
La Gestió de la Indisponibilitat comprèn les activitats relacionades amb la reparació d’avaries del sistema amb condicions de servei adaptades per a sistemes crítics. A l’efecte, GMV disposa d’enginyers amb coneixements suficients en les diverses tecnologies i amb capacitat per cobrir tant el suport d’aplicacions com d’infraestructures en horari 7x24.

Gestió de la Configuració
El servei de Gestió de la Configuració manté detalls actualitzats i fiables de la infraestructura gestionada i inclou les relacions entre els diversos elements de cara a facilitar futures anàlisis d’impacte, etc. Inclou la verificació i registre de tots els canvis en la infraestructura així com l’execució de revisions periòdiques amb l’objectiu de garantir l’exactitud de les versions de cadascun dels elements. Tot això es tradueix en més eficàcia en la solució de problemes, una execució de canvis més ràpida, millor control tant del maquinari com del programari, millora de la seguretat i compliment de requisits legals, més ajuda de cara al control de disponibilitat i capacitat, etc.

Com a servei complementari, s’hi inclouen les gestions per a la coordinació, la formalització i el seguiment dels contractes de manteniment dels elements maquinari i programari de tercers del sistema en representació del client. S’assessorarà el client sobre els tipus de manteniment que ofereixen els fabricants o distribuïdors corresponents, encara que serà el client qui decideixi el tipus de manteniment finalment contractat.

Suport i manteniment
Dins el Suport i Manteniment s’inclouen diversos serveis diferents entre els quals tenim des de l’administració i operació de plataformes, que inclou la detecció de possibles errors, degradació del rendiment del sistema o configuracions incorrectes que puguin generar en un futur avaries o fallades en el funcionament correcte del sistemes fins als serveis propis de manteniment de programari. Així, podem distingir entre manteniment correctiu (subministrament i instal·lació de lliuraments programari per a la reparació de fallades de funcionament), manteniment preventiu (activitats d’administració i gestió operacional del sistema per a l’assegurament del seu funcionament segons l’esdevenir del temps) i manteniment perfectiu (desenvolupament d’actualitzacions programari del programari propi i instal·lació d’actualitzacions programari del programari de tercers).

Help Desk
El servei de Help Desk presta assistència a través de telèfon, correu electrònic o web per a la consultoria i l’assessorament sobre el funcionament d’un sistema en producció. Inclou assistència per a la gestió i escriptura d’informes d’avaria, problemes d’operació, rutines i documentació d’operació i manteniment.

La prestació dels serveis anteriors es pot dur a terme tant en remot com in situ en funció dels requisits plantejats.