Serveis Gestionats de Continuïtat de Sistemes i Serveis

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten al Desenvolupament de la Societat

GMV proporciona serveis gestionats per a la continuïtat de Sistemes i Serveis a través d’un equip d’enginyers dedicat en exclusiva al suport i manteniment tant d’aplicacions com d’infraestructures. El servei està enfocat tant a solucions pròpies com a un altre tipus de plataformes no desenvolupades o implantades per GMV. Els serveis de Continuïtat de Sistemes i Serveis proporcionats per GMV permeten a les administracions públiques disposar, per a la gestió dels seus Centres de Procés de Dades, del suport remot o in situ d’un conjunt de professionals experts i dels mitjans adequats per fer front al suport diari requerit pels sistemes.

Dins els Serveis Gestionats de Continuïtat de Sistemes i Serveis podem destacar els següents:

  • Monitoratge de plataformes
  • Gestió de la Indisponibilitat
  • Gestió de la Configuració
  • Suport i manteniment
  • Help Desk 

[ info]