Diagnòstic, Planificació i Gestió de Seguretat

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten el Desenvolupament de la Societat.

Dins aquest sector, cobren especial importància dos tipus de diagnòstics tècnics: l’anàlisi de la visibilitat des de la Intranet Administrativa, que permet conèixer el nivell d’exposició dels serveis que presta l’entitat a la resta de les xarxes de l’Administració pública; i l’Anàlisi de Seguretat d’Aplicacions relacionades amb l’Administració Electrònica, que permet conèixer si l’aplicació compleix els requisits de seguretat que exigeix la Llei 11/2007. Un altre tipus de serveis aplicables al sector són l’avaluació de controls generals i l’estat de la maduresa de seguretat, així com la realització d’anàlisi de riscos de Sistemes d’Informació utilitzant la Metodologia MAGERIT i l’eina PILAR.

En la Planificació de Seguretat on GMV ofereix Plans de Seguretat i Plans de Continuïtat de Sistemes i Serveis que aporten un gran valor a l’Administració Pública.

Paral·lelament al Diagnòstic i a la Planificació, GMV disposa d’experiència en la implantació de Sistemes de Gestió de Seguretat i la generació de mesures, mètriques i indicadors que conformen el Quadre de Comandament de Seguretat.