Solucions de Portal, Intranet i Gestió de Continguts

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten al Desenvolupament de la Societat

GMV disposa d’àmplia experiència en la consultoria i implantació de plataformes de Portal i Intranet per a l’Administració Pública. Aquestes plataformes estan orientades a optimitzar els processos tant de relació amb els ciutadans (en el cas de Portal) com entre els mateixos funcionaris (en el cas de la Intranet).

Aquestes plataformes se sustenten en arquitectures de Gestió de Continguts per a l’optimització dels processos de manteniment i control de configuració de continguts, que permeten a usuaris no tècnics fer-ne la gestió, així com garantir el compliment de polítiques d’accessibilitat (WAI), usabilitat o homogeneïtat gràfica.

GMV disposa de solucions tant en l’àmbit de plataformes comercials com de lliure distribució, i permet escollir en cada cas l’arquitectura tecnològica que millor s’adapti a les necessitats del client.