Solucions de Missatgeria i Mobilitat

GMV's commitment to a constant investment in Research, Development and Innovation, as well as the mastering of technologies, allowing the development of solutions to the social development

Les solucions de missatgeria i mobilitat de GMV per a les administracions públiques estan orientades a:

  • Optimitzar la relació entre l’Administració i el ciutadà i permetre la comunicació entre ambdós mitjançant canals mòbils. Gràcies a les solucions de missatgeria i mobilitat de GMV es permet, per exemple, la gestió de trameses de SMS informant sobre l’estat d’un tràmit o d’un resultat d’una oposició, la possibilitat que el ciutadà accedeixi a la informació administrativa des de diversos terminals mòbils o l’enviament al ciutadà d’informació de valor afegit específica en funció de la seva localització geogràfica.

  • Optimitzar els processos administratius interns mitjançant la gestió i sincronització dels diversos canals de comunicació. Gràcies a les solucions de missatgeria i mobilitat de GMV es permet, per exemple, que la notificació de determinades tasques dins un procediment administratiu es faci per diversos canals, i es possibilita l’accés des de terminals mòbils a les aplicacions de gestió administratives.