Consultoria de Processos Administratius

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten el Desenvolupament de la Societat

GMV aporta a l’Administració Pública les capacitats de consultoria de processos orientada a l’optimització organitzativa, en conjunció amb profunds coneixements en les àrees de Tecnologies d’Informació i Comunicació, amb l’objectiu d’ajudar l’Administració a enfrontar-se als nombrosos reptes que se li presenten i millorar els serveis públics, els processos i les polítiques (e-government) per prestar serveis públics de millor qualitat, reduir temps d’espera, millorar la relació cost/rendiment, augmentar la productivitat i millorar la transparència i responsabilitat.